ORNAMENT ACC004: Ephemeral Cycle / Cicle Efímer / Ciclo Efímero

 

ORNAMENT is a cycle that was created with the starting point of understanding culture today. New technologies have democratized not only production of culture but also access to it, generating the idea of culture that is a consumable (and profitable) product — when everything indicates that “culture” and “consumption” are incompatible concepts. Where does this leave the time of progressive interiorization of culture, of its slow sedimentation, in a paradigm that mandates its rapid and frivolous consumption? Where does this leave a culture that does not lend itself to the perverse game of show and scene? We believe that at a local level this paradigm shift has affected the cultural fabric of the city — already fragmented according to the dictates of trends — making the city give relevance to hardly interesting proposals, to the detriment of those that do have an entity and a specific artistic weight, with the consequent drop in quality of our proposals and of the selection criteria of promoters. This constructive criticism becomes necessary at the hour of demanding activities that allow us to get more deeply into the projects that are becoming increasingly forgotten, dying little by little. Ornament is an effort to recover the criterion with little means. It is a meeting point where all involved parties, without claiming any type of recognition or prominence, by means of collective and anonymous effort, aspire as much as possible to influence the cultural production of the city, at the margin of scenes and trends. As we developed the cycle, we have found more and more difficulties. The current cultural and economic crisis has left independent artists and promoters without the means of being able to have the minimum conditions to develop activities that do not form part of this recreational and commercial spiral, so that finding the ideal spaces and resources only depends directly or indirectly on capital. Ornament is not subsidized by any organization or any type of capital, private or institutional. Our means are limited, as is, unfortunately, our drawing power. Because of this, any type of support will be infinitely appreciated, whether in the form of dissemination or donation. http://www.anomia.info/ornament-cycle/

--

ORNAMENT és un cicle que neix tenint com a punt de partida la manera d’entendre la cultura en l’actualitat. Les noves tecnologies han democratitzat tant la seva producció com l’accés a ella, generant la idea d’una cultura que és producte consumible (i rentabilitzable). Quan tot indica que “cultura” i “consum” són conceptes incompatibles. On queda el temps de la progresiva interiorització de la cultura, de la seva lenta sedimentació, en un paradigma que prescriu el seu consum ràpid i frívol? On queda una cultura que no es presti al joc pervers de l’espectacle i de l’escena? Creiem que a nivell local aquest canvi de paradigma ha afectat el teixit cultural de la ciutat, fent que aquesta – ja de per sí dividida sectorialment segons els dictats de les tendències – dongui rellevància a propostes escassament interessants en detriment d’aquelles que sí tenen una entitat i un pes artístic específic, amb la consegüent davallada qualitativa de les pròpies propostes i dels criteris de sel·lecció dels promotors. Aquesta crítica constructiva resulta necessària a l’hora de reclamar activitats que ens permetin aprofundir en aquells projectes que cada vegada van quedant més arraconats i que a poc a poc van morint. Ornament és un esforç per recuperar el criteri amb molt pocs mitjans. És un punt de trobada a on totes les parts implicades, sense reclamar cap tipus de reconeixement ni de protagonisme, mitjançant l’esforç col·lectiu i anònim, aspiren en la mesura del posible a incidir en la producció cultural de la ciutat, al marge d’escenes i tendències. A mida que hem anat donant vida al cicle ens hem anat topant amb més i més dificultats. La actual crisi cultural i econòmica ha deixat a artistes i promotors independents sense possibilitats de poder reunir les condicions mínimes per desenvolupar activitats que no formin part d’aquesta espiral lúdico-mercantil. Així doncs trobar aquests espais i recursos òptims només depèn directa o indirectament del capital. Ornament no està subvencionat per cap organització ni amb capital de cap tipus, ni privat ni institucional. Els nostres mitjans són limitats i per desgràcia el nostre poder de convocatòria també. Així doncs, qualsevol tipus de suport serà infinitament apreciat, ja sigui en forma de difusió o de donatiu. http://www.anomia.info/ornament-cycle/?lang=CA

--

ORNAMENT es un ciclo que nace teniendo como punto de partida la forma de entender la cultura en la actualidad. Las nuevas tecnologías han democratizado tanto su producción como el acceso a ella, generando la idea de una cultura que es producto consumible (y rentabilizable). Cuando todo indica que “cultura” y “consumo” son conceptos incompatibles. ¿Dónde queda el tiempo de la progresiva interiorización de la cultura, de su lenta sedimentación, en un paradigma que prescribe su consumo rápido y frívolo? ¿Dónde queda una cultura que no se preste al juego perverso del espectáculo y de la escena? Creemos que a nivel local este cambio de paradigma ha afectado al tejido cultural de la ciudad, haciendo que ésta – ya de por sí dividida sectorialmente según los dictados de las tendencias – dé relevancia a propuestas escasamente interesantes en detrimento de aquéllas que sí tienen una entidad y un peso artístico específico, con la consiguiente caída cualitativa de las propias propuestas y de los criterios de selección de los promotores. Esta crítica constructiva resulta necesaria a la hora de reclamar actividades que nos permitan profundizar en aquellos proyectos que van quedando cada vez más arrinconados y que poco a poco van muriendo. Ornament es un esfuerzo por recuperar el criterio con pocos medios. Es un punto de encuentro donde todas las partes implicadas, sin reclamar ningún tipo de reconocimiento ni de protagonismo, mediante el esfuerzo colectivo y anónimo aspiran en la medida de lo posible a incidir en la producción cultural de la ciudad, al margen de escenas y tendencias. A medida que elaborábamos el ciclo, nos hemos ido encontrando con más y más dificultades. La actual crisis cultural y económica ha dejado a artistas y promotores independientes sin posibilidades de poder reunir las condiciones mínimas para desarrollar actividades que no formen parte de esta espiral lúdico-mercantil. De tal manera que encontrar estos espacios y recursos óptimos solo depende directa o indirectamente del capital. Ornament no está subvencionado por ninguna organización ni con capital de ningún tipo, ni privado ni institucional. Nuestros medios son limitados y por desgracia nuestro poder de convocatoria también. Por ello, cualquier tipo de apoyo será infinitamente apreciado, ya sea en forma de difusión o de donativo.

http://www.anomia.info/ornament-cycle/?lang=es

 

Organizers / organitzadors / organizadores: 8eminis | anòmia

Thanks / Agraïments / Agradecimientos:

4' 33"

Daniel Sedcontra

Benjamin Mahoney

Material Eléctrico

Angoisse

Marbre Negre

Antic Forn de Vallcarca

CINEMA: Lucifer Rising (Kenneth Anger - 1972)

 

Torna el cinema musicat en directe a L’Antic Forn de Vallcarca. En aquesta ocasió tindrem la projecció de la pel•lícula de Kenneth Anger “Lucifer Rising” (1972) musicada durant la projecció per GYAKUSATSU. Obrirà la sessió uns veterans de l’escena experimental i audiovisual barcelonina C-UTTER.

Two new references of Gyakusatsu

 

 

 

See the Discography section.

 

Programa
--------------------------------------------------------------------------------
Niños Consentidos Barcelona
Festival artístico de carácter experimental e interdisciplinario
viernes 29 de Junio, 20hs.

Nou concert de Gyakusatsu...
--------------------------------------------------------------------------------
21:07hs - Los Sabios Duendes

Música

--------------------------------------------------------------------------------
21:54hs - Alozeau + Playa Nueva

Experimental, audiovisual, apropiacionismo
--------------------------------------------------------------------------------
22:36hs - Urban Dance

Video danza
--------------------------------------------------------------------------------
22:57hs - Stereotron (Avelino Saavedra + Jean Montag)

Ambient, experimental, monotrones
--------------------------------------------------------------------------------
23:39hs - Entre Lineas (Alejandro Castañeda / Carlos Edelmiro)

Audiovisual
--------------------------------------------------------------------------------
23:53hs - Edu Comelles + Mode On (Inédito)

Electroacústica


--------------------------------------------------------------------------------

00:34hs - Gyakusatsu

Música

Harsh noise / Power Electronics.

http://gyakusatsu.jimdo.com/



New Cd
New Cd
NOX 210 /GYAKUSATSU/ "Khem" Split Cdr  2012
NOX 210 /GYAKUSATSU/ "Khem" Split Cdr 2012
Will be published during 2012 on the label Marbre Negre
 
We are proud to announce the split cd between NOX 210 and the Spanish project GYAKUSATSU,offering you,an eroto exploration between the magickal realms of sex,from an alchemical process. The album comes in profi cdr with A5 cover.

The Vama Marg of Tantra are now the only repository of genuine science of Srividya and Chandrakala. This science, which originated in Egypt, was distorted in the Western tradition known as Al-Khem or alchemy. Khem, the black earth, was identified with Egypt because the Kaf-routine or blacks reached its apotheosis in the land. The source of the current Draconian reside in Africa beyond Egypt, as Massey has amply demonstrated. But the hidden meaning of Khem is the dark radiation of women whose vaginal vibrations deposited red soil of the reification.

  Such is the nature of the Chalice, which produces both ecstasy and magic immortality, their kalas are highly addictive. As the Internal Adept in this tunnel, addiction can become obsessive and he runs the risk of becoming a vampire.

  When the sun turns red or is said to be drinking the blood of the goddess, or "perforated the highest form of cunnilingus," the expression used in a secret review of the Rite of Kaula Vama Marg.

Title tracks
 

 
1-Eroto comatose lucidity (Nox 210)
2-Garden Ov Delights (Nox 210)
3-Transgenital Cell (Nox 210)
4-The great Beast (Nox 210/Gyakusatsu)
5-Vama Marga (Gyakusatsu)
6-Magik (RankVII) (Gyakusatsu)
7-Magik (RankVIII) (Gyakusatsu)
8-Magik (Rank IX) (Gyakusatsu)


 more info
NOX210
kerval111@gmail.com
GYAKUSATSU
gyakusatsu@marbrenegre.com
1937 - 4th August 2011
1937 - 4th August 2011
Conrad Schnitzler (1937 - 4th August 2011) was an institution in the German electronic music scene for thirty years. He studied with Joseph Beuys in the mid 1960’s, and in the late sixties joined the then fledgling German rock band Tangerine Dream. He added a bizarre, conceptual approach to Tangerine Dream that catapulted the band to legendary status, documented on the bands first album “Electronic Meditation”. Schnitzler left after that first album, forming with his friends Moebius and Roedelius the band Kluster. Kluster recorded and released three albums before Schnitzler again left, this time to pursue his own work under his own name. Kluster continued with just Roedelius and Moebius under the name Cluster. Since the demise of Kluster, Schnitzler released hundreds of albums, cassettes, and CDs, both on his own, and on various labels around the world. Schnitzler passed away in 2011, victim of stomach cancer. His last work was made just 4 days before his passing.
Split with Nundata Available in Toxic Industries
Split with Nundata Available in Toxic Industries

New reviews in the Press section

Gyakusatsu and Herpes (The Church's sin)
Gyakusatsu and Herpes (The Church's sin)

New review in Fungus Cerebri. Available at  Press section.

 

LOS BÁSICOS DE GYAKUSATSU

 

 

11.- Sutcliffe Jügend “Wen pornography is no longer enough” – 1998 –Death Factor- Cd.

Como definir mi primer contacto con este disco, sin duda es perplejidad, sí, me quedé perplejo. No entendía nada de lo que estaba escuchando. Lo más ruidoso hasta el momento que había escuchado era Esplendor Geométrico, In Slaughter Natives “ Sacrosancts Bleed” y Mental Destruction  “Straw”. En un primer momento no entendí nada de ese ruido y frecuencias tan molestas para el oído, pero me dejó la simiente, el mal ya estaba dentro de mí. En posteriores escuchas empecé a entender esa violencia y agresividad que transmiten, una obra maestra del Power Electronics creada por uno de los grupos pioneros del género y sin duda una forma muy intensa de entrar en contacto con él. Frecuencias y voces extremas que no te dejan descansar ni un segundo.

 


22.- Genocide Organ “ The truth will make you free”
- 1999 –Tesco Organisation- Cd+Lp.

Sin duda el grupo y el trabajo por el que empiezo más tarde a hacer Noise, todavía recuerdo el día que escuché el tema “Mind Control / Klaus Barbie”, esa misma noche me compraba la edición que ahora estoy comentando, era un frío día de invierno alemán. Simplemente demoledor. Uno de mis trabajos preferidos. Es una excelente mezcla de Power Electronics con Dark Ambient e intenso Industrial. Sonido envolvente y duro que te transporta, combinado con unas excelentes voces. El mejor grupo de la vertiente más politizada del PE y creador de este estilo tan controvertido.

 

 

33.- Slogun “Chronicle of serial murder” - 2000 – Membrum debile propaganda- Cd.

13 Temas del mejor Power Electronics que puedes escuchar, sin ningún tipo de dudas y con una personalidad propia y un sonido muy característico, en gran parte conseguido por la voz, cosa muy difícil de encontrar hoy en día, donde la mayoría de grupos suenan iguales. Sin duda se nota que  John Balistreri cuida mucho su sonido y producción y no solo en este trabajo sino en todas sus producciones. También hay que destacar el cuidado trabajo gráfico de sus publicaciones y sus letras, todo esto hace que cada escucha sea toda una experiencia muy intensa y agradable o desagradable, según se mire. Power Electronics muy europeo hecho desde USA. Te deja sin aliento…

 

 

44.- Bizarre Uproar  “4raajahalvaus” – 2002 – Freak Animal records – Cdr.

Sin ser uno de sus mejores trabajos, me introdujo en unos sonidos más ásperos, Noise en estado puro y gracias a este trabajo descubrí la mejor discográfica que hay dedicada al Noise en todas sus variantes, la Freak Animal records. Para la ocasión además contó con dos colaboraciones de lujo como son Bastard Noise en el primer y el último tema y Grunt en el tercero. Del mejor Noise a nivel mundial de la actualidad, ruido muy elaborado y mucha, mucha mala ostia en todos sus temas y además ha sabido crear un sonido muy personal. Artista muy controvertido por sus ideales políticos pero de una calidad indudable. Te destroza el cerebro.

 

 

http://www.funguscerebri.com/2011/04/02/los-basicos-de-gyakusatsu/

New interview in Radio Ciutat Vella. To listen the interview go to Press section

New interview in Fungus Cerebri. For more go to the Press section.

In the coming months:

 

Begins the serie "Human Schmerzen"

 

HumaN SchmerzeN

 

The Project will consist in creating a serie of Cd’s or Cassettes under the name of Human Schmerzen (the human pain), in which Gyakusatsu will make collaborations with friend or related bands, always a guest band plus Gyakusatsu; all the cd’s will be published in a limited serie under Marbre Negre label  in a special edition.

Each collaboration, a part from the general title of the serie, will have specifically a title that will be related to the topic of the release. The topic will be based in some of the pain forms in which human beings are or can be submitted to. After the name of “Human Schmerzen” there will also appear the name of the two involved bands.

The Cd’s or Cassette won’t be a split, they will be collaborations between both bands.

 

1. Human Schmerzen Chapter 1

Gyakusatsu and Herpes (The Church's sin).

-8 Songs shattering sound Noise and Industrial. It deals with abuses of the Church throughout history, primarily children breaches.

 

2. Human Schmerzen Chapter 2

Gyakusatsu and Hynyouki.

-The music is finished,wating to be released.

 

3. Human Schmerzen Chapter 3

Gyakusatsu and Vacio Perfecto.

-The music is finished, it remains  finishing the design.

Looking ahead to summer

 

Split with the band NOX 210. We are currently running to complete the design and a song together.

 

During this year

 

Split whit the band Nundata.

The CD is finished since last year, will be published during 2011 on the label "Toxic Industries".

Gyakusatsu and Nundata (Crescent Psyche)

 

-6 songs of pure Noise and Hard Noise.

More changes in the coming days ...